On-line kommunikation med fordon och mobila maskiner för att förbättra säkerhet,effektivitet och för att spara resurser. Perfekt för tillståndskontroll och serviceplanering, driftkontroll och översikt på tillgänglighet av maskiner och fordon.

CAN(Controller Area Network) "CAN Data link layer protocol" är det dominerande kommunikationssystemet för styr-/kontrollsystem i fordon.

Proemion tillverkar CAN-interface med konfigurationsprogramvara för många olika applikationer for fordon, mobila system och stationära maskiner.

Det är moduler som anpassas applikationen via konfigurering,dvs hårdvaran och programvaran är klar för att nyttjas direkt i applikationer. 

Med ett mångfald av systemgränssnitt(trådbundna som trådlösa) och flexibel konfigurering kan de flesta applikationer realiseras. Skulle det visa sig att någon funktion måste specialanpassas kan vi även hjälpa till med det.

Se mer information om produkterna här: Produktöversikt    

 

 

 

Vi har hjälpt till med flertalet projekt i entreprenad-, skogs- och fordonsbranschen med goda lösningar. Det är en styrka att all expertis finns i samma företag med optimal integration av hård- och mjukvara.  RM har dynamiken och flexibiliteten till att möta behoven i mindre som stora och omfattande projekt. 

Har ni funderingar? Vill ni lära mer om möjligheterna? Hör av er! Vi vill gärna vara med och utvärdera systemlösningar!